Впечатления от форума с професор Филип Котлър

Форумът беше организиран перфектно, изключително високо ниво, невероятно добри презентации, близо 1800 уникални вестника за всеки един от присъстващите издадени от Булгед ООД, преводи на български език в реално време със слушалки от Mariana Hill, кафе паузи, обяд и др. Поздравления Continue reading Впечатления от форума с професор Филип Котлър