Каква е най-подходящата форма за моя бизнес?

 

Понякога в живота идва момента, в който решаваш, че искаш да започнеш нещо свое – да реализираш своя идея, да стартираш и развиеш собствен бизнес. Това е чудесно, особено когато в днешно време така наречените start-up компании стават все по-популярни. Ако и за теб този момент е дошъл или пък усещаш, че скоро ще дойде, би било полезно да знаеш какви са различните форми за развиване на бизнес, които законът ти позволява да използваш.

Вариант 1: Развиваш бизнес без фирма

Ако смяташ, че ще развиваш сам начинанието, което започваш и то е свързано основно с твоя труд, можеш, на първо място, да станеш freelancer. На български терминът е самоосигуряващо се лице или такова лице, което извършва труд за собствена сметка. Подходяща форма е за свободни професии, но също така и за дребен бизнес, който е свързан с упражняването на някой занаят например производство на авторски бижута.

Вариант 2: Регистрираш се като едноличен търговец

В този случай пак ще извършваш дейност сам, но този път може да се каже, че ще действаш като фирма. Ще можеш, например, да наемаш служители. Преди време едноличните търговци в България бяха масово явление, особено за търговия на дребно, но вече са по-скоро отживелица. Причината е, че рисковете при тази форма са твърде големи. Много по-удобен в тази насока е следващият вариант.

Вариант 3: Учредяваш своя фирма

В случая това ще бъде дружество с ограничена отговорност – ЕООД. ЕООД е фирма, т.е. самостоятелно лице, което е различно от теб самия. То има свое собствено имущество, което също така е различно от твоето. В днешно време преобладаващата част от фирмите в България са именно такива. Това е така, защото при ЕООД не рискуваш при провал да изгубиш собственото си имущество, а само това, което е собственост на фирмата. Затова и то се нарича по този начин – „с ограничена отговорност“.

Как се регистрира бизнес?

За всяка от трите форми е различно. Като самоосигуряващо се лице е необходимо да подадеш документи в Агенция по вписванията (Регистър БУЛСТАТ) и НАП. Необходимо е да представиш документ – диплома, че реално можеш да упражняваш професията, която си избрал.

Едноличните търговци и търговските дружества (ЕООД) се регистрират в Търговския регистър. За ЕТ процедурата е доста улеснена като се очаква само предварително да посетиш нотариус. При ЕООД е малко по-сложно, тъй като, освен нотариус, трябва да посетиш и банка. Всичко обаче може да бъде свършено за по-малко от една седмица.

Как се управлява собственият бизнес?

Всяка от формите има своите особености. В никакъв случай не препоръчваме регистрацията на едноличен търговец, затова няма да се спираме на нея. Ще обърнем внимание само на самоосигуряващите се лица и фирмите.

Ако желаеш да се регистрираш като freelancer, трябва да се подготвиш ежемесечно да заплащаш своите осигуровки в НАП – здравни и социални такива. Това се случва с подаването на месечна декларация. На тримесечие пък трябва да декларираш доходите си и да заплащаш данък общ доход. Освен това трябва да подаваш и годишни данъчни декларации. Най-вероятно ще ти се наложи да използваш услугите на счетоводител.

При фирма със сигурност ще са ти необходими счетоводни услуги. Отношенията с държавните органи тук се уреждат основно на годишна база чрез подаването на данъчна декларация за фирма и годишен финансов отчет. Ако искаш фирмата да бъде регистрирана по ЗДДС, тогава административната тежест се увеличава. Понякога всъщност това дори не е въпрос на избор. При всяко положение и тук ще трябва да заплащаш осигуровки като управител на фирмата.

Коя е най-подходящата форма за мен?

Това, което със сигурност може да се твърди, е, че не е едноличен търговец. Вариантите са самоосигуряващо се лице или фирма.

На първо място, трябва да си зададеш въпроса, дали ще управляваш бизнеса сам или със съдружници. Ако няма да бъдеш сам, то трябва да се ориентираш към фирмите. Този път това, което ти трябва е ООД – отново дружество с ограничена отговорност, в което обаче участват повече от едно лица.

Ако нямаш съдружници, можеш да се замислиш и за регистрация като freelancer. Тук е добре предварително да се консултираш със счетоводител, тъй като решението ти ще бъде сведено до това, коя форма ще бъде по-печеливша от гледна точка на данъците, които заплащаш. Много от хората със свободни професии си търсят работа в Upwork.

Основната разликата е, че при ЕООД заплащаш данък само върху печалбата (10%), т.е. разликата между приходи и разходи на годишна база. Като самоосигуряващо се лице заплащаш данък върху всичките ти приходи (отново 10%). Тези приходи обаче се намаляват с между 25 и 40%, т.е. на практика заплащаш не 10%, ами между 6 и 7.5 %.

В дългосрочен план най-добре би било да се ориентираш към регистрацията на ЕООД. Разходите може понякога да бъдат малко по-големи, но рисковете са значително по-малки. Без значение обаче коя форма избереш, най-важното е мотивацията, постоянството и, разбира се, здравия труд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *